Oduu belbeltuu obsaan abdiisaa hikkamee jira baga rabbiin harka nyaaphaatii sibaase jennaan

Oduu belbeltuu obsaan abdiisaa hikkamee jira baga rabbiin harka nyaaphaatii sibaase jennaan
 
Amma mirkaneefadhera.
Gootichi waraanaa bilisummaa Oromoo #WBOn zoonii kibbaa guyya har’a onaa #gumii_eldeloo keessaatti kan argamtuu humnaa waraanaa pp guyyaa guddaan itti seenuun kambii(qubsumaa) ishee keessaa har’ee baasuu alaabaa isaa keessa dhabuun naannoo sana guutummaa guutuutti to’achuu ajajnii WBO Z/K Cibraa Soddom-BoorooWBO Z/K Cibraa Soddom-BoorooWBO Z/K Cibraa Soddom-BoorooWBO Z/K Cibraa Soddom-BoorooWBO Z/K Cibraa Soddom-Booroo ibsee jira.
keenya barana olumaa.


“Abbaan Alangaa walii-galaa Oromiyaa, Jaal Abdii Raggaasaa fi Jaal Mikaa’el Booran wanti isaan himachiisu tokkoyyuu hin jiru waan ta’eef koomishiniin poolisii Oromiyaa fi manni amala sirreessaa Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee akka gad-lakkisan jedhee ajaja ykn qajeelfama kennee jira. Haa ta’u malee namoota kana hanga ammaatti hin gadhiifne isaan kana qofa iyyuu miti Lammii Beenyaatii fi Daawwit Abdataa illee manni murtii walii gala Oromiyaa bilisaan akka gaggeeffaman murteessee jira. Qaama manni murtii walii gala Oromiyaa bilisa jedhee gadhiise, koomishinii poolisii Oromiyaatu ajaja mana murtii Oromiyaa fudhachuu didee mana hidhaa isaan kaa’ee jira” Abukaatoo Obbo Jawaar Mohaammed’faaa Obbo Tuulii Baay’isaatu jedhe.
Baayyeen gadde. Qaama seera hin beeknetu seeran kabachiisa jedhee asiif achi deemee awwaara kaasa.


ለ አማራ ልዩ ሀይል ፖሊስ ወለጋን መምታት እንደ መተከል ቀላል አይሆንም። ምስራቅ ወለጋ ለይ የአማራ ልዩ ሀይልና ሚልሻ እጅ ከፍንጅ ስያዙ
 
 


Eebbifamaan Mohammad Daksiisoo Jimma waajjira poolisaa Aanaa 1ffaa jedhamu keessatti hidhamuun beekkame. Mohammad Jawaar, Hacaaluu fi Oromoo ajjeefamaa jiruuf sagalee ta’ee hidhame. Akka seeraa fi heeraatti kun dhimma hiisisu, yakkisiisuu fi adabsiisu
hin turre. Garuu biyya ijaarsa abbaa irree haaraa irra jirtu waan ta’eef hidhamee gar-malee reebame. Nama reebuu, laastikii namatti fannisuu, ajjeesuu fi hidhanii qorachuun TV gubbatti dhaabate jedhee ture. Oolee utoo hin bulle sirna hundarra gadhee qabatee gadiin bahe. Oromoo kana hunda mitii Oromoon tokkos sirna akkanaa uto falmatu wareegama malee harkan Kennu.

Oduu belbeltuu obsaan abdiisaa hikkamee jira baga rabbiin harka nyaaphaatii sibaase jennaan