Oduu Ammeetiin! Xayyaarri “United Nations Humanitarian Air Services” Jedhamu

Oduu Ammeetiin!!
Xayyaarri “United Nations Humanitarian Air Services” Jedhamu Namoota 4 Guyyaa Har’aa Imala Isaa Magaalaa Dirree Daawa Irraa Osoo Balali’uutti Jiru Godina Harargee Bahaa Aanaa Kombolcha Araddaa Qeeransa Ganda Gurrachaa Garaa Arruutti Kufe.
_________
[WDHKM_Aanaa Kombolcha ~Adoolessa 20/2013]
#Godina Harargee Bahaa Aanaa Kombolchatti Xayyaarri “United Nations Humanitarial Air Services” Jedhamu Namoota 4 Guyyaa Har’aa Imala Isaa Magaalaa Dirree Daawa Irraa Osoo Balali’uutti Jiru Godina Harargee Bahaa Aanaa Kombolcha Araddaa Qeeransa Ganda Gurrachaa Garaa Arruutti Kufe Namoonni Xayyaarichaa keessa jiran tokkollee irraatti midhaan cimaan hin dhaaqabne garuu nama tokko irratti midhaan salphaan irraa gahee jira.
___
#Jilli Kabajamoo Obbo Kalid Arab I/A Bulchaa Bulchiinsa Aanaa Kombolchatiin Durfamuu Qamaan Dhaquun Daawwataniiru.