Oduu Ammee -“Wal-tajii guutuu Oromiyaatti ummannj,keessattuu hojjatttoonni mootummaa paartii Bilxiginnaa akka ofitti fudhatan gochuuf

#Oduu_Ammee – Oromiyaa irraa

“Wal-tajii guutuu Oromiyaatti ummannj,keessattuu hojjatttoonni mootummaa paartii #Bilxiginnaa akka ofitti fudhatan gochuuf torbee 3 dura taa’ame Milkii malee xumuramuun isaa ni yaadatama.

Kufaatii kanarraa ka’uu hoggantoonni ol’anoon paartichaa MM Abiyi dabalate kaabinee Oromiyaa wal tajjillee ummata gaggeessaa turan torbaan tokko dura gara Finfinnee tti akka deebi’anii Leenjii addaa tooftaa ummata itti Amansiisuu danda’an irratti akka fudhatan gochuun amma immoo bifa haaraadhaan har’a irraa eegalee wal tajjiin akka eegalamu murtaa’ee jira.

“Har’a irraa eegalee guyyoota 3 tiif wal tajjii kan ta’aan qaamoota Nageenyaatti
– Poolisii
– Dhimmaa Nageenya Magaloota hundaa fi
– dhimma Nageenya gandoota guutuu Oromiyaa
Kufaatii Duraanii irraa barachuudhaan wal tajii ammaa irratti Bilbilaa fi meeshaalee Electronics kamiiyyuu qabatanii seenuun dhoorkaadha.

“Xiyyeeffannoon walgahicha Filannoo 2020 akka #Bilxiginaan Moo’uuf tooftaa Qaamoota Nageenyaatti fayyadamuun danda’amu iratti ta’a. Kuni mata duree dhooksaa yoo ta’uu kan oduu irratti himaamuuf qophaa’ee jiru Leenjii dhimmaa Federaaliziimii fi cee’umsa biyyattiin itti adeemaa jirtuu Kan jedhu dha. Poolisii fi qaamonni Nageenya paartii akka tajaajilan haalli godhamuuf yaalamaa jiru kuni filannoo dhufaa jiru dhuguma bifa haqaa fi bilisa ta’een ni adeemsifama laata Kan jedhu mallattoo gaafii keessa Kan seensisu ta’a.

“Kanaan ni milkaa’uu laata? Bullee ilaalaa. Gabaasa guutuu oolmaa waltajjicha ilaalchiisee hordofaa isiniif dhiyeessina.”

Tsegaye Ararssa


ሕወሓት መክሰስ ይችላል! ማንን? የምርጫ ቦርድ ምላሽ Part 3 | ETHIO FORUM


ለኢዜማና ብልጽግና ተብሎ የወጣ ሕግ አለ? ለምርጫ ቦርድ -Part two | ETHIO FORUM