Oduu Ammee: Ummata Somaalee irraa buqqa’eef gargaarsa ummanni Oromoo godheef gurgurachuun faayidaa dhuunfaaf oolfataa ture.

Oduu Ammee: Ummata Somaalee irraa buqqa’eef gargaarsa ummanni Oromoo godheef gurgurachuun faayidaa dhuunfaaf oolfataa ture.

Hagayya 19/2019 Harargee Bahaa aanaa Fadis magaalaa Bokkootti Qeerroon manaa fi qabeenya bulchaa aanichaa Hasan Muummad irratti tarkaanfii fudhachuun uutummaatti gubanii barbadeessaniiru. Hasan Muummad irra deddeebiidhaan aanicha bulchaa tureera.
Qabeenya ummataa saamuu, ummata hiisisuu fi ajjeesisuu irratti nama waggoota dheeraaf bobba’aa turedha.

Ummata Somaalee irraa buqqa’eef gargaarsa ummanni Oromoo godheef gurgurachuun faayidaa dhuunfaaf oolfataa ture. Akkasumas, tahe jedhee baajata baasee ummata aanichaa Facaatuu fi Bokkoo jedhee ijaaruun walitti buusisaa tureera. Guyyaa kaleessaas shira inni xaxeen Qeerroo Bokkoo fi Facaatuu walitti buusuun miidhaan Qeerroowwanirra gahee jira. Hasan Muummad nama ergama diinaa fudhatee gandaa fi ganda ijaaree walirratti duulchisuudhaan beekama.

Oda Labsi Fajji