Oduu Ammee! Sudaan Waraana Itoophiyaa fi Eertiraa rukutuun of duuba baqqachiisaa jiraachuun gabaafama jira..!!

Oduu Ammee! Sudaan Waraana Itoophiyaa fi Eertiraa rukutuun of duuba baqqachiisaa jiraachuun gabaafama jira..!!

Abiyyi kanaaf naasuun ganamaan agarsiisni Waraana duukaamitti akka gaggeeffamu godhe jadhamaa jira..


#Safuu, nama ani Qabsaawaa dha, Qabsaawaa Sabaati jedhee Oromoo himatu tokkotuu naaf barreesse!
Via inbox
“Adawaa fi Adawii jeettee eenyuun qeequu barbaaddee? Gootatuu Goota Faarsaa! Caalaa fi Saaliyaan Kan Gootota Oromoo faarsanii mitii Yoo barbaadan Minilikiinuu haa faarsani, isin warra nu callaattuu hubatuu dadhabe malee Minilik Goota Itiyoophiyaa akka ta’e hin beektuu?”
Ilaalcha dukkanaa’aa akkanaa tokko tokkoo nama keessaa baasaa deemna yoo ta’e, hojii manaa hedduu dafee hin xunuramne heddutuu nu eeggata jechuu dha?


Lubbuu #Mohammed_Deeksisoo haa oolfannuu❗
Guyyaa kaleessaa Waajjirri bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa Qeerroo Mohammed Deeksisoo irratti shira xaxee ajjeesuuf qajeelfama dabarsee jira. Akka mana hidhaa keessaa baqatee fakkeessuun mana hidhaatii baasanii akka ajjeesaniif qajeelfamni darbeera.
Kanaaf ilmaan oromoo haala qeerroon keenya kuni keessa jiru gadi fageenyaan hordofuun, Akkasumas shira PP kana dursinee saaxiluun lubbuu isaa oolfachuu qabna.