Oduu Ammee! Qeerroo birmannaaf Naannoo mana jireenyaa HD ABO Obbo Daawid Ibsaa deeman irratti dhukaasni baname.

Oduu Ammee! Qeerroo birmannaaf Naannoo mana jireenyaa HD ABO Obbo Daawid Ibsaa deeman irratti dhukaasni baname.

Mana jireenyaa Obbo Daawid Ibsaa Finfinnee naannoo Bisiraat Gabireel jedhamutti argamu halkan kana waraana mootummaatiin weeraramuun, humnaan cabsanii itti ol seenuu qaamolee mootummaa sababeeffatee, qeerroon Oromoo gara Naannoo mana jireenyaa isaaniitti imalaa jiru.
Qeerroo bakka sana qaqqaban waraanni mootummaa irratti dhukaasuudhaan, gaaza imimmaanessuun bittimsuuf yaalaa jiraachuu maddi keenya garasirra himee jira. Naannoo Church Gabireel jedhamu dhukaasni jiraachuu kan himu maddi keenya kun, namootni lafoo deeman akka garasitti achi hin dabarreef bakka bakkatti ittifamanii jiru jedha.

Haala mooraa mana Obbo Daawid Ibsaa keessa jiru qulqulleeffachuuf yaallus, bilbilli ammallee nuuf ba’uu hin dandeenye. ~

Oromia Media Network

Breaking!!

Jeettoonni Itoophiyaa lama mooraa guddicha bishooftuu keessatti rakkoon laadaarii Koodiin isaanii qabamuu isaan mudatee jira, odeessi jadhu keessoon amma na dhaqqabaa jira‼️
Abiyyi bakka meeqatti caccabaa jira laata? 

Bobaa Abiy jala suuqamtee isheen ABO ganamaa diiguuf irriba malee wixirfattu jaarsoolii kana. Karoora Jaal Daawuud Ibsaa ajeesisuu keessatis kan adda dureen hirmaachaa jiran jara kana. Ija uummata keessaa hin baatan yaa warra saba ganuu bare.


 
#FINFINNEEtti kan argamu, Manni Jireenyaa #Hayyu_Duree_ABO, Obbo #Daawud_Ibsaa, har’a kana (akka sa’aatii Itoophiyaa/Habashaatti), galgala gara sa’aatii 3:00 fi 4:00 (around 9:00 to 10:00 PM) irraa eegalee, “Human Poolisii Finfinneeti” kan jedhameen erga marfamee boodaa, humni kun mooraa jireenyaa H/D ABO, Obbo Daawud Ibsaa cabsee seenee, eegdota mooraa jireenyaa kana eegaa turan qabanii akka adeeman hubatameeraa.
Humni kun, mooraa jireenyaa #Hayyu_Duree kana humnaan cabsee seenuu isaatiin duraa, yeroo muraasaaf, #Ulaa moorichaa reebaa akka turee fi eegdotni moorichaas ulaa banuufii akka didan, sana booda, humni kun ulaa cabsee akka seene beekameera.
 
Humni #Poolisii_Finfinnee kun kan durfame, aangawaa poolisii #Lammaa_Tasfaayee jedhamuun akka ta’e maddeen qqbatamaa ta’an irraa mirkanaa’eera.
Humni kun, hangi tokko, eegdota mooraa jireenyaa H/Duree ukkaamsee fudhatee yoo deemu, hangi tokko immoo, achumatti hafee, ammallee mooraa kana marsee fi seenee qabatee akka jiru beekameeraa.
Eegdotni mooraa jireenyaa H/Duree kun, kanuma mootummaadhaan ramadamani dha.
Gochaa shororkkeessaa kana maraaf, sababni maal akka ta’e, garuu, ammaaf hin beekamne.

Report reaching us from Addis Ababa says federal police have stormed the home of OLF leader Daud Ibsa in Addis Ababa.
Our source further indicate that gunfire can be heard ‘around Gabriel Church’ near Daud Ibsa’s residence.
Stay tuned for more update on this developing news.
SR News


Abiy Ahmed Orders his military to storm into the OLF leader, Dawud Ibsa’s residence.
In the cover of the darkness, as of 9:00PM local time, Abiy Ahmed seems to have ordered his cronies to break into the residence of the OLF Chairman, Dawud Ibsa, located in the Capital City, Finfinne. Although they have no court order or legal documentation to do, his military personal have uprooted the fence and the gate of the residence and stormed into the house where the chairman lives, and no one knows the whereabouts of the chairman nor what is happening to him.
This illegal act of Abiy Ahmed must come to an end!
Human Rights Watch
Amnesty International
President Joe Biden
United Nations Human Rights
United Nations
European Parliament
CNN
BBC News
ALJAZEERA
European Commission
U.S. Embassy Addis Ababa


Diinni Haacaaluu nyaate Har’aas nun marsee jira. Qaalii Oromoo Haacaaluu nyaatanii Har’aas qaqqaaliiwwan Oromoo nyaachuuf deemaa jiru. Dhuguma akkuma Haacaaluun ja’e kana osoo arganii callisanii taa’uu irra du’anii hobbaafachuutu irra jira. Yeroon tun yeroo Oromoon akka sabaatti rakkoo cimaa keessa seenee jiru. yeroon tun hoggantootni keenya lubbuun isaanii haala yaachisa tahe keessa seenanii jiraniidha. Yeroon tun yeroo haqni goota keenyaa ilma Oromoo qaalii Haacaaluu Hundeessaa itti dhokatee jiruudha. Yeroon tun yeroo Oromoon wallaaggaa, Walloo fi bakka adda addaatti Oromummaa isaaniif ajjeefamaa jiraniidha. Uummata Oromoo irraa guyyaa tokko miti daqiiqaa takkaaf reebichi, hidhaa fi ajjechaan irraa dhaabbatee hin beeku.


“ጋላ” ብዬ ከሰየምኩ እና define ከተደረክ ተቀበል……
“ሸኔ” ብዬ ከሰየምኩህ…..ለምን አምነህ በ48ስዓት ሪፓርት አላደረክም?…