ODUU AMMEE!! Oduuwwan jajjaboo Oolmaa Oromiyaa fi Ethiopia Oduu Guyyaa Har’aa

ODUU AMMEE !! Oduuwwan jajjaboo Oolmaa Oromiyaa fi Ethiopia Oduu Guyyaa Har’aa GAMTAA MEDIA

TDF took control of sanduka and Dib Bahir 

Abiy Forces preparing to flee