Oduu Ammee : Obbo Lammaa Magarsaa isa durii irra amma EPP Kiyyootti gatan jedhame.

Oduu Ammee : Obbo Lammaa Magarsaa isa durii irra amma EPP Kiyyootti gatan jedhame.

Dubbiin akka afarfamu miti. Akkana ture. Garuu Lammaan mataanshee sum’iidha. Farra qabsoo Oromooti. Gammachuuf watwwaatteeyyuu hinbeektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODM~Breaking News~Iccita Guddaa Waa’ee Kolonel Gammachuu Ayyaanaa, Hidhaafi Sirna Hidhaa kanaa gadii dahggeeffachuun waliif daddabarsaa, 2019

1 Comment

  1. Qabsoon Bilisumma tooftaa fi tarsimmoon adeema. Yeero bayyee fudhaata. Yeero yeeron wanta argataan ittii gammaduun fuula dura fi humnaa ta’a. Akkummma Beekan jeedhee iyyu wara fakkeessuu fi wara dhuggaan Bilisumma fi demokrassii barbadanii addaan baasaanni beekuun murteesadha.
    Kanaf hikkammu Kolonel Gammachuu Ayyana ittii gammaduun karraa qajeeladha. Wara hidhaa keesa ittii haafan hunda fi qabsoo gochuun akkasummas hundumma irra eggaammaa.

Comments are closed.