Oduu Ammee: Mootummaan Naannoo Amaaraa Bulchiisan Godina Kamisee humnaan cabsuuf lola ifaa tahe irratti baneera.

#Oduu_Ammee: Mootummaan Naannoo Amaaraa Bulchiisan Godina Kamisee humnaan cabsuuf lola ifaa tahe irratti baneera.

Hanga ammaatti bulchitoonni aanaalee godinichaa adda addaa humna Liyyuu Hayil naannichaan qabamanii hidhamaa jiru. Kantiibaan magaalaa Kamisees akka qabame dubbatamaa jira. Bulchaa godina Kamisees qabuuf akka carraaqaa jiran hubatameera. Warri qabamaa jiru qaamuma mootummaa kan godina Oromoo sana bulchu. Kun karoora ABN fi ADPiin waloodhaan raaw’achaa jiranii dha. Haloo yeroo darbe itti duulanii salphatanii deebi’an bahachaa jiru. Naannoon Amaaraa guutuun guutuutti dhiibbaa ABN jalatti kufuu isaas tarkaanfiin kun ni garsiisa. Waraanni ifaan kun Oromoo Kamisee cabsuu qofa osoo hin taane Oromiyaa guutuu irratti akka baname beekamuu fi deebii malu daddaffiitti argachuu qaba. Mootummaan federaalaa duula warri Amaaraa Oromoo irratti bante kana daddaffiitti hin dhaabsisu taanaan ofiifuu dhiibbaa jaraa jala jiraachuu isaa mirkaneessa.

Qeerroon Oromiyaa guutuun ummata Walloof sagalee ta’aa. Oromiyaa bal’aa yeroo tokkotti tuquu waan hin dandeenyeef Walloon kan bulchiinsa isaanii jala jirurratti roorrisaa jiru. Kanaafuu Walloon tuquun Oromiyaa guutuu tuquu akka tahe ifatti beekamuu qaba. Mootummaan Naannoo Oromiyaas dubbii kun gara wal waraansa hamaatti osoo hin ceene dura mootummaa federaalaa waliin tahuun jara kana adaba qabsiisuuf hojjechuu qaba. Tahuu baannaan garuu ibiddi maraatuun warra Amaaraa qabsiisaa jirtu kun isas kan hin hambifne tahuu beekuutu irra jira.


Baakkoo Tibbee waamicha WBO’n Hoggansaa Olaanaa awwaatanii sagalee mormii dhageessissn.


Lixa shagar
(G I N C I I) Guyyaa 07/06/2019
“Waamicha Ajaja Olaanoo WBO fudhachuun guyyaa har’a Mormii isaanii dhageessisatti jiru.Daandiin Gincii Amboo geessuu cufamee jira.Humni mootummaa lakk hedduu ta’an garasitti Imalaa jiru”