Oduu Ammee! Koloneel Gammachuu Ayaanaa fi hidhamtoonni siyaasa Oromoo kan biroo, ajaja mana murtiin mana hidhaatii akkuma bahaniin polisootaan sirnichaatiin ukkamsamanii

Oduu Ammee
Koloneel Gammachuu Ayaanaa fi hidhamtoonni siyaasa Oromoo kan biroo, ajaja mana murtiin mana hidhaatii akkuma bahaniin polisootaan sirnichaatiin ukkamsamanii gara hin beekamnetti fudhatamuu maddeen OMNtti himan.
Manni murtii federaala dhaddacha kaleessa ooleen Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa oromoo yakki rawwatan hin jiru jechuun bilisa jechuun ni yaadatama.

Dejene Gutema

Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi namootni biroo sagal murtii mana murtiitin har’a gadi ega gadi lakkifamanii booda akkuma baratame humna mootummaatiin butamanii jiru. Balbala Mana hidhaa Qaallittiirraa akkuma gadi bahanii, Poolisii Federaalaatiin kan qabaman yoo ta’u, as buuteen isaanii hin beekamne.