ODUU AMMEE ! Jimmaatti Abiy Ahmed Ali mormiin guddaan mudatee jira!

#ODUU AMMEE!!
Jimmaatti Abiy Ahmed Ali mormiin guddaan mudatee jira!
#Dhaadannoo;
1.  Masgiidoota 35 gubaa dhagaa Bu’uraa ati nu keessu hin barbaannu,
2.  Soddoota kee Nafxanyaa waliin jiraachuun nu ga’aa, keeyyata 39 akka hojii irraa nu ooluu barbaanna,
3. Gorsaan kee Daniel kibrate hatattamaan To’annoo seeraa jala ooluu qaba,
4. Sirna Bulchinsa kee nu ga’a ABO, KFO, PBO Jalaa karaa gadi dhiisi,
5. Barattoota Oromoo University Naannoo Amaaratti Nafxanyan ajjeefama jiran hatattamaan gara University Oromiyaa keessatti Ramaddiin haaraan haa kannamuufi,
6.  warri Aggaammii Ajjeechaa Jawar Mohammed hatattamaan seeraaf dhiyyaachu qaba,
6. Down Down Abiy, Down Down Nafxega, Down Down Shimalis…fi kkf”

Sagalee Qeerroo Oromiyaa Jimmaa irraa!

Shukuradin Jamal


#ODUU_SIMBIRTUU!!

Waliif Dabarsaa?
Abiyfi gareen Bilxiginnaa PP Hararghee guutuu keessatti ganama har’a Salphina hangana hin jadhamne Salphatte jirti!! “Ganama har’a Waltajjii marii danbii ittiin bulmaata Paartii Bilxiginnaa akka guutuu Harargheetti gaggeefama ture garuun wanti ta’e waan Godinaalee Oromiyaa keessatti takka hin ta’iniitu ta’e hararghee guutuu keessatti! Eda ergaa bilbilan waliif dabarsa bulle ganama akka namni tokko galma waltajjii irratti hin arganne amma itti milkoofnee jirra waltajjii marii sa’a 2:00 irraa eegala ture garuu amma guutumatti fashalaa’ee jira! ~ Harar, Awwadaay, Dirree Dhawaa, Ciroo, Baddeessa, Galamso, Baabbilee, fadiis, Miidhagaa lolaa, Calanqoo, Dadar, gaara mul’ataa, kombolcha, Haramayaa ….namni tokko kana irratti argame hin jiru fashalaa’ee jira warri Naannoo fi Godina irra dhufan guyyaa biraatti akka dabaru murteessani jiran..Hararghee keesatti Paartii Bilxiginnaa Afaan tokko, addaa tokko, Amantaa tokko Biyya takka goonguma hin milkooftu amuma hatattamaan maxxansi ummata Oromoo biran nu ga’i” kufaatii Abiy Ahmed Ali kan ibsu kana caalaa maaltu jira?

Abiy ergan akkuma bilbilan dhaqqabeen maraacha jira jadhan!

Injifannoo guddaadha Qeerroo Hararghee fi Sabboontoonni waltajjiin kun akka fashalaa’u Tarsiimoo bareeda kanaan irratti hojjatan Galatoomaa!
Muxxannoon gaariin kun guutuu Oromiyaatti baballatee itti fufuu qaba Hararghee irraa!
Waliif Dabarsaa?