ODUU AMMEE! Ijaarsi Hidha Haaromsaa dhaabbate; Hojjetaa guutunis lakkisee bahaa jira.

Ijaarsi Hidha Haaromsaa dhaabbate; Hojjetaa guutunis lakkisee bahaa jira.

Akka maddeen keenya hojjettoota ijaarsa Hidha Haaromsaa kana keessaa nuuf himanitti yeroo ammaa hojiin GERD kun guutumaan guututti dhaabbatee jira. Injinaroota fi konkolaachistoota pirojektii kana hojjetan dabalatee hunduu bakka sanarraa gadhisanii akka ba’anis beekuun danda’ameera.
Sababaan kanaa ammoo waan lama jedhame. Rakkoo nageenyaa guddaa naannicha yaaddoo keessa buusee fi hanqina maallaqaati.