ODUU AMMEE: HD ABO Poolisiin fedeeraalaa to’atee

ODUU AMMEE: HD ABO Poolisiin fedeeraalaa to’atee.

MOORAA GULLALLEE
Ganama waraanni mooraa guutee, eegdota mooraa, eegdota Hayyu Duree fi namoota moorichaa keessa jiran hundaan gad ba’aa jedhanii kutaa waajjira Hayyu Dureetti seenuun “Waajjira kee sakattaana, atis gad ba’i” jennaan HD’n ba’uu didee “Bakkuma an jirutti sakattaatu malee hin ba’u ” jedhe.

Sanirratti atakaroo cimaa kaasanii boodarra konkolaataa 3F lamaan fuudhanii magaalaa keessa olii fi gadi naannessaa turani. Eegdonni isaa muraasni konkolaataa b8raatiin booda bu’anii hordofaa turanillee, boodarra waraanni kun “Nu biraa deebitu moo isin ajjeefna?” jedhanii qawwee itti nyaachifataa turan. Tahullee eegdonni kun, yoo feetan nu ajjeesaa malee hin deebinu jechuudhaan hanga dhumaatti duiba deemaa turan.

Amma mana isaa galchanii ittuma marsanii jiru.
Namni biraa itti dhiyaachuu hin danda’u.

Mooraan kun waajjira ABO muummichadha. Kan itti marame kun poolisii federaalaati.Walga’iin yeroo geggeeffamu ture.

Oda Labsi Fajji

ODUU AMMEE: Waajjira HD ABO Poolisiin fedeeraalaa to’atee eegdota Jaal Daawud Ibsa battala gadhiisaa qofaatti dubbisuu barbaanna jechuun hokkara kaasaa jiru…..HD konkolaataa fuudhanii deemanii jiru…..

Kaayyoo Multimedia Service -KMS


ተፎካካሪ ፓርቲዎች ተደምራችው ብትመጡ ለእኛም ይጠቅማል (ወጪ ይቀንሳል) ያሉት ነገርስ?

ለማንኛውም ላነሱት ጥያቄ መልሱ በጣም ቀላል ነው በጋራ የቀብሩት የነፍጠኛ ሥርዓት እያንሰራራ በመሆኑ ነው።

Sabaa fi Sab-lammootni Impaayera Itoophiyaa, waa’ee Uummata Oromoo hangam beeku? OGF – part 3/3