Oduu Ammee: Har’a mana hidhaa Qaallittii keessatti hokkorri dhalate.

Breaking News “Oduu Ammee: Har’a mana hidhaa Qaallittii keessatti hokkorri dhalate.
 
Akka maddeen irraa odeeffadhetti dura mana hidhaa keessatti hidhamtoota jidduutti lolli ka’e. Billawaan wal waraanan jedhan. Billawni akkamitti akka mana hidhaa keessa seenes wanti beekamu hanga ammaatti hin jiru. Sana boodas hidhamtootni miliquuf yaalanii osoo fiigu kan rukutames jiraachuutu himama. Kan du’es jira jedhamaa jira. Haa tahu malee bakka Jawar faa itti hidhaman irraa fagoodha. Jawar faa nagaa qabaachuu isaanii mirkaneeffadheen jira. Dhimma kana hordofaa jirra. Waan tahaa jiru gurra isin buufna””Oduu Ammee:
 
Har’a mana hidhaa Qaallittii keessatti hokkorri dhalate. Akka maddeen irraa odeeffadhetti dura mana hidhaa keessatti hidhamtoota jidduutti lolli ka’e. Billawaan wal waraanan jedhan. Billawni akkamitti akka mana hidhaa keessa seenes wanti beekamu hanga ammaatti hin jiru. Sana boodas hidhamtootni miliquuf yaalanii osoo fiigu kan rukutames jiraachuutu himama. Kan du’es jira jedhamaa jira. Haa tahu malee bakka Jawar faa itti hidhaman irraa fagoodha. Jawar faa nagaa qabaachuu isaanii mirkaneeffadheen jira. Dhimma kana hordofaa jirra. Waan tahaa jiru gurra isin buufna”
Oromia Qeerroo Media
OQM: OromiaQeerroomedia