Oduu Ammee: Finfinnee naannoo Awutoobus taraatti namoota Afaan oromoo dubatan irratti reebichi Nafxanyootaan geggeeffamaa jira

Oduu_Ammee: Finfinnee naannoo Awutoobus taraatti namoota Afaan oromoo dubatan irratti reebichi Nafxanyootaan geggeeffamaa jira

Hubachiisa Namoonni qe’ee isaanii irraa buqqa’an jedhanii dheengadda naanno Amaaraatiin Finfinnee qubsiifaman loltoota Ginbot 7 akka ta’aan odeeffannoon bahaa jirti. Harki namoota caaluu dhiirota qofa akka ta’an ni muul’ata. Kunis bifa diraamaa sobaatin itti yaadamee waan qindeeffamedha. Keessattuu dhimma Magaalaa Finfinnee irratti mormiiwwan ka’an dura dhaabachuuf kan ergaman ta’uu eerama. Torbee darbe meeshaaleen waraanaa kumaatamatti lakkaa’amu naannoo Amaaraatii dhufee teellaa Finfinneetti qabamuun isaa ni yaadatama. Kunis meeshaaleen waraanaa kunniin loltoota Ginbot 7 dheengadda bifa buqqaatotaatin dhufaniif rabsamuuf akka turellee odeeffamaa jira.kanaaf mootummaan naanno Oromiyaa fi bulchiinsii magaalaa Finfinnee xiyyeeffannaa guddaa itti laachuu akka qaban hubachiisna buqqaatota Oromoo naannoo sumaaleetii dhufan garii isaanii akkuma qe’ee isaaniitti deebistanitti jara kanas qe’ee isaanitti deebisaa

Miidhaksaa Abbishuu


#Finfinnee Awotubus Taraa tti Ilmaan Nafxanyaa yeroo amma nama afaan oromoo haasa’a deemu irratti reebichaa gaggeesite .sababa afaan oromoo haasa’eef qofa zaranyaa jette raabicha gaggeessa jirti !


ፈርጣማ ብቻ መርጦ የሰደደውን አካል መንግስት በአስቸኳይ መለየት አለበት።


Tooftaa soddootii koloneel Abiyyi kana mee ilaalaa jamaa! jarri kun waraana G7 tti malee uummata miti.kunoo haala kanaan finfinnee weeraraa jiru habashoonni.meeshaan waraanaa bifa biraadhan booddee isaanittiin fe’ameefi dhufaaf isaan immoo bifa kanaan uummata fakkaachuun kunoo finfinnee weeraraanii jiru.oromoo dammaqi.