ODUU AMMEE!Bilxiginnaa Adaamaatti waltajjii Dhooksan gaggeessaa jirti!!

ODUU AMMEE! Bilxiginnaa Adaamaatti waltajjii Dhooksan gaggeessaa jirti!!

“Guyyaa har’aa Magaalaa Adaamaatti waltajjii dhooksan gaggeessa irratti wanti isaan haasaa oolan;
1. Ummaatni Oromoo nu jibbeera yoo Aangoo irra buune akkam taana! ~ Fiqaaduu Tasammaa,
2.  Giraazamichi Paartii kaanya Badhaadhinaa Naannoo hanga gandaatti ummata biratti bulguu fakkeessera Deeggartoota ABO fi KFO hidhaatti guuruun haaloo bahu qabna! ~ Taayyee Danda’aa,
3. Taayyee, Hangaassa…qofti gahaa miti namoota ABO, KFO JAWAR fi namoota wa’ee qabsoo ummata Oromoo fb maxxansan irratti duula arrabsoo banana gara nama kuma tokko (1000) Facebook irratti bobbaasuu qabna!! Shimalis Abdiisaa,
4.  Filannootti Osoo hin seenne qaadhimamtoota ABOfi KFO KFO ummata biràti fudhatama qaban hunda hidhaatti galchuun Mootii girrisa Abdii ni kutachiisu qabna!! Taayyee Danda’aa….boruus waltajjii dhooksan itti fufa haala jiru duukaa buune si ergina ummataan ga’i”

Bilxiginnaa saree maraatte taate waliif Dabarsaa!!!

Shukuradin Jamal

Breaking news! Waltajjii Nafxanyoota Abiyyi Ahimad durfamu Ajandaan isahaan 3ffaan waa’ee Paartiilee Oromoo ture garuu gabaasa Abiy Ahmediin dhiyyaate irratti Mormiin mudatte!
Gabaasni Abiy Ahmed dhiyyeesse” Jawar Mohammed dabalatee Paartiileen ABO, KFO, PBO Ummata Oromoo biratti fudhatama akka hin qabne goone jirra” jadhe kun soba adiidha jadhanii guungummiin galma keessa bayyatte Mormii mudatee Ajandaa kana guyyaa biraatti dabarsaniiru!!!
Jabeenya Paartiilee Oromoo Diinni beekuun Injifannoon guddaadha!!

Nafxanyaan jabeenya keenya ni beekti goobanaatu (Abiyyitu) nu tuffachiisa jira malee!!

ABO + KFO + PBO + JAWAR + GAMTAA = MOOTUMMAA UMMATA OROMOOTI!!


AMMEE! Diinummaa Bilxiginnaa dhagahaa!

“Dhimma Finfinnee irratti; Magaalaa Finfinnee Karoora Naannootti ol guddisu akka qaban Abiyyifi Taakkalee uumaa Ilmaan Nafxanyaaf addeessan
1. Karoora kana hojjiitti hiikuuf Koondomineemii kooyyee faccee hangi Bu’uraalee misooma hin guutattiin saffisaan akka guutatanii Warra Maqaa harka qalleeyyiin Naannoo Amaaraa irra dhufanii Finfinnee keessa jiraniif akka kennaman ni goona jadhan,
2. Gaaffii sabni Amaaraa Finfinnee irratti qabu deebisuun Filannoo dhufu moo’uuf nu fayyada,
3. Magaalaaleen Naannawa Finfinnee Burrayyuu, Sulultaa, Laga Xaafuu Laga daadhii…..hatattamaan akka Bulchinsa Magaalaa Finfinnee jalatti deebi’an goona jadhan,
4.  Guyyaa muraasa keessatti Finfinnee Oromiyaa irraa walaba taate Naannoo of dandeesse ni hundeessina yeroo Abiyyifi Taakkalee jadhanii waadaa galaniif Ilmaan Nafxanyaa galma keessa jiran kana nu mirkaneesinaan Qabeenya hanga Lubbuutti Paartii Bilxiginnaa wajjiin jirra jachuun galmi guutuun harka rukutamaniif xumuran!!!”

Bilxiginnaa eessatti akka nu geessa jirtu gabaasa kana irra hubachuun ni danda’ama!!

Amma Falli tokkoof tokko qofa #Revolution 2ffaa har’aatti eegaluudha Ummaatni Oromoo Tokkummaan!!

Paartiilee Oromoo ABO, KFO, PBO fi WBO irratti Tarsiimoo isaan baaftan akka nu gaheen isiniif qoonna!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breaking news! Akkuma waadaa galle waltajjiin galgala kana Ajandaa jalqabaa dhimma lammaa Magarsaa irratti gaggeessa turan waa’ee Lammaa;
1.  Lammaa Magarsaa Yoo Ajjeefne Xoophiyaa ijaaruuf deemna jannu miti ishee amma jirtuu diigamu malte kanaaf lammaan Ajaja Abiy Ahmed malee Raayyaa ittisa Biyyaa ajaja kamu akka hin dabarsine ugguramu qaba murteessan,
2.  Lammaa Magarsaa erga Bilxiginnaa fudhachu dide Miidiyyaalee irra uggurame Waajjira keessatti Eegdoota (Security) Abiy Ahmediif amanamo ta’aniin eegamu qaba murteessan!,
3.   Activistoonni Paartii Bilxiginnaa Akka Lammaan Bilxiginnaa fudhate duula guddaa banuu qaban murteessan!,
4.  Sagalee Lammaa Magarsaa ukkaamsuun akka Ummaatni Oromoo hayyoota Oromoo jiran irratti shakkii godhatuuf nu gargaara jadhani murteeffatan…….. Abiy Ahmed akkatti Nafxega wajjiin Shira Lammaa Magarsaa irratti hojjata jira Oromoo dhagahaa?

Ajandaa lameen Hafan Dhiimma Finfinnee, Dhimmaa Paartiilee Oromoo (ABO, KFO PBO) irratti Iccitii isaanii akka nu dhaqqabeen isiniif Maxxansina nu eegaa!!