Oduu Ammee Ajaa’ibaa: EZEMA,ABIN fi BAALDERAAS Caffeen Oromiyaa,

Oduu Ammee Ajaa’ibaa❗
 
Paartiileen leellistoota sirna darbee Oromiyaa keessatti teessuma caffee Oromiyaa gaafatan. Paartiileen EZEMA,ABIN fi BAALDERAAS Caffeen Oromiyaa teessuma jiru keessaa jiraattota dhalataa Amaaraa tahan Oromiyaa keessaa,Miliyoona 15 tahaniif teessuma akka kennu xalayaadhaan waajjira muummicha ministeeraa gaafatan. Namootni filamanii deeman yeroo ammaa Abiy Ahmediin simatamanii jiru. Pirezedaantiin Baaldaraas,Iskandir Naggaa akka bahuu fi qoodinsa sagalee filannoo iccitiidhaan PP waliinis ni raawwatu jedhameeti karoorfame. Kun hundi wayita PPn Oromiyaa waajjiraalee ABO fi KFO cufee miseenosta, hooggantootaa fi deeggartoota hidhaa fi ajjeesaa jiru dha.
Qeerroo Intelligence Group


Obbo Jawar Mohammed fi Obbo Wandimmuu Ibsaa❗
Itti himnee dabarra
 
Obbo Wandimmuu Ibsaa “waan Jawar KFOtti makameefan KFO keessaa bahe.” jedhe. Uummata Oromootu dhimma Wandimmuu Ibsaa dhagahuu dide malee baruma wayyaaneeyyuu Qeerroon Bilisummaa Oromoo uummataaf ifoomsee ture. Wandimmuu Ibsaa hidhamtoota siyaasaaf abukaatoo bilisaan isiniif taha jedhee dhugaa jiru erga irraa baree booda nama tika wayyaaneef gabaasaa ture,basaastuu wayyaanee hamaa ture. Hidhamtootni inni abukaatoo dhaabbateef kan ajjeefame yoo jiraate malee kan bilisa bahe hoomtuu hin jiru. Kana namootni nama kana abukaatoo dhaabbatan ragaa bahu. Addatti immoo hidhamtoota KFO fi ABO jedhee ilmaan Oromoo adda qooduun shira daangaa hin qabne nama dalage,gama biraan ilmaan Oromoo diyaaspooraa irraa immoo abukaatummaa bilisaan dhaabbadha jedhee maallaqa funaannachaa ture. Gargaarsi Jawar Mohammed taasisaafii ture summii itti haa tahu malee isa irraas nyaachaa ture. KFOn basaasummaa isaa irratti hubatus of keessaa baasuuf hooggantootni KFO mana hidhaa waan turaniif obsaan bira darbamaa ture. Erga wayyaaneen aangoo irraa buutees bifa jijjiirratee KFO basaasuu waan itti fufeef KFOn of keessaa arii’e. Burjaajjii siyaasaa namni kun wayyaanee irraa dirqama fudhatee uume yeroo biraa itti deebinus diinni diinummaan isaa saaxilamuun waan hin oolleef osoo danda’e hidhamtoota siyaasaa KFO irratti kunoo du’a murteesseera.
Qeerroo Intelligence Group