Oduu Amme:  Norway Irraa waa urgawaa jirti.

#Oduu_Amme #Norway_Irraa_waa_urgawaa_jirti.
Itti gaafatamtuun dhimma Afrikaa miseensa koree Noble peace prize kan taate akka jettetti

dhimma hiriira Oromoo deemaa jiru irratti koree hundeessinee Abiyyi Ahamed irratti qorannoon akka gaggeeffamu taasisaa jirra” jechuun bakka bu’oota hawaasa Oromoo Norway hiriira bahaniif ibsitee jirti.

hawaasni Oromoo Norway guyyaa har’aa hiriira waajjira isaanii fuulduratti gaggeessuun xaalayaa dheengadda abbootiin seeraa Oromoo idil addunyaa koree Noble Peace Prize f barreessanilleen maalirra akka gahe gaafataniiru. Innis maalirra akka gahe yeroo gabaabaa keessatti kan isiniiif ibsinu ta’a jechuun deebii laattef.Itti muddi.
Hawaasa Oromoo Biyyoota adda addaa irra jirtan gumaacha keessaniif galanni bilisummaa haa taaatu.