ODUU AMME! Baalee Roobee, Harargee Ciroo: Mormii egalaniiru!

#ODUU AMME
#Baalee Roobee
#Harargee Ciroo
Qeerroon Baalee Sa’ati Amma kana Daandii Guddicha Goba irra kaasee Finfinee Seesisu Roobee fi Dinsho keessatti Cufuudhan Mormii egalaniiru Hayyoota Keenyaaf Birmachuun osoo isan hin duune Jechuudhan mormiin hanga isan bahanitti itti fufa jedhaniiru
#Harargee Ciroo
Qeerroon Harargee Halkan kana irra Jalqabuun hanga ammaatitti Daandii Guddicha Suumaalee,Jijigaa fi Dirre Dawaa irra ka’e Finfinnee galchu Ciroo fi Qoboo keessatti Cufanii Mormii dhageessiisa jiru
Qeerroo Oromiyaa ka’i Bakka hundaa Wal faana cufi ka’i Yeroon geete


WBO Lixa Shawaa Ada’aa Bargaa fi Mogor PP tti mataa dhukkubbii ta’ee jira.


“Arsii keessa seenaan akkasii hin jiru, hin dhageenyes” jedhe Dr.

Girma T Yosef

. Eessaa fidee kalaqe nugusi 7ffaan keenya? “Dhaadhaa mimmixa keessaa” jette jaartiin.