Oduu ammaa jiruu! Finfinnee irraa kallattii lixa biiftuutti yoo qajeeltu karra Gafarsaa irraa eegalee Oromiyaan lixaa guutummaatti tajaajilli Internet adda citee jira .

#Oduu_ammaa_jiruu.

Finfinnee irraa kallattii lixa biiftuutti yoo qajeeltu karra Gafarsaa irraa eegalee Oromiyaan lixaa guutummaatti tajaajilli Internet adda citee jira .
Naqamtee yoo gadi dabartu immoo tajaajila network bilbila harkaas guutummaa guutuutti hin jiru.

Jireenyi jiraattota Oromiyaa lixaa maal akka fakkaatu yeroo ammaa kana tilmaamuun naman rakkisu. Sababni isaa torban dabarsine kana keessa humna waraanaa konkolaataa TATA 60 ol kan tahan bifa haaraan gadi guuramaa turan. Isaan kun yeroo ammaa daangaa eegu osoon taane Daa’imaa hanga

Manguddoo ,Qarree hanga niitii ulfaa maal keessa akka jiran shakkiin hin jiru gaafa connection dhufe ragaa waliif baana.
Dhugaa Ummata Oromoo yoomuu dhokatee hin hafu.

Oromiyaa lixaa fb source


#Haasaa Ajaa’ibaa kan Abbichuun serious ta’ee lellistoota sirna nafxanyaatti likki likkii hime kana namni hin dhaggeeffatin jiraa? Especially fb irratti….
#ስሮ ጀግና መባል የሚፈልግ ጋዜጠኛ አለ።”????


Mootummaan Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa irraa quunnamtii bilbilaa fi ‘Internet’ erga kutee guyyootni sadii dabraniiru.
Torban dabre homaa waraana hedduumminaan godinaalee Oromiyaa lixaa kanneenitti fe’uun isaa ni yaadatama. Har’a(05/01/2020) Magaalaa Naqamtee Ganda Dargee jedhamu keessatti dargaggeessa Oromoo bajaajii ofuudhaan jiraatu, waraanni mootummaa itti dhukaasee ajjeesee jira. Haalli nageenyaa magaalaan Naqmteen yeroo amma keessa jirtu baa’ee hamaadha.

“Keenya kun malii yaa dhiiro erga kalessaatii gara lixa Oromiyaati neteworkii ballessuun lola bananii jiru.Ani amma baay’een sodachaa jira bara darbe sababan wallahgaatti dhaladheef guyyaa 97 xoolayitti dararame.Ammalee egalanii jiru maloo iyyaa iyya nuuf dabarsaa.”

Via: Dábessá Gemelal