Oduu Aagaa: Dargaggoo Lammii Beenyaa fi Daawitti Abdataa guyyaa hardha humnoota mootummaa tiin hidhamanii turan yeroo ammaa gadhiisamanii gara mana isaaniiti galanii jirru

Oduu Aagaa: Dargaggoo Lammii Beenyaa fi Daawitti Abdataa guyyaa hardha humnoota mootummaa tiin hidhamanii turan yeroo ammaa gadhiisamanii gara mana isaaniiti galanii jirru.

Dargaggoo Lammii Beenyaafi Daawwit Abdataa kabajaa guyyaa WBOtiif magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyootti kabajamuuf ture qindeessuuf yammuu deemanitti akka qabamanii turan sa’atii muraasa dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Kabajaan guyyaa WBO kunis akka yaadametti akka hin kabajamne humnoota mootummaatiin dhowwames gabaafnee turre.

Gochaan mootummaa kun waligaltee ABO fi mootummaa Ethiopia gidduutti godhamee ture kan “ABOn bilisaan biyyatti keessatti sochii siyaasaa gochuu danda’a” isa jedhu kan cabsu ta’ee argama.

Guyyaa lama duras humnoonni mootummaa Waajjira ABO magaalaa Gombii cabsanii saamuudhaan Alaabaa fi qabeenya dhaabichaa gubuu gabaasuun keenya ni yaadatama.