Oduu Aagaa: Dargaggoo Farajaa Geetaachoo magaalaa Amboo

Oduu Aagaa: Dargaggoo Farajaa Geetaachoo magaalaa Amboo irraa hidhamee murtiin waggaa 12 irratti muramee kanture oli iyyannoo Hayyuu Oromoo kan ta’e ogeessi seeraa Obbo Dajanee Xaafaa fudhateen Guyyaa harraa bilisa ba’ee jira.
Obbo Dajanee Xaafaa namoota dhugaan isaanii jalaa dhokatee murteen dabaa itti murameef falmitee haqa qabaachuu isaa mirkaneessuu keef Oromoo akka koo irraa Galata Guddaa qabda.