ODU. AMMEE!! Waraanni TPLF warana Abiyyii guyyaa har’aa akkatti dhukkee irraa kaasaa turan!

ODU. AMMEE!! Waraanni TPLF warana Abiyyii guyyaa har’aa akkatti dhukkee irraa kaasaa turan!

Taankii raayyaa ittisa biyyaa itiyoophiyaa hedduu akkanatti ibdddaan dhukkee irraa kaasan oolan
WalWaraansi Abiyyiin xumuramee jedhee lallabaa jiru haala kanaan itti fufee Jira
Dhukkee Wal irraa haa kaasanii

ማንም ምንም አለ መስማችን ጥጥ ነው !!
በአከል መግጠም ሲያቅታቸው ኑፁኋን ኦሮሞ እየገደሉ ኦነግ ሸኔ ማለት ከጀመር ነው ትግላችን ወደ ኋላ አይመልሰንም በምን ተአምር ኦነጉማን ከኦሮሞ ህዝብ
ልብ ውስጥ ልፍቁ አችሉም!!
እናመሰግናለን የወላይታ ቄሮዎቻችን. እንወዳችዋለን 

Jaallatus jibbitus jaal marroo jalaati ni bulta dhaggeeffadhaa”qeerroo kaarrayyuu””