Oromoon Haraamuudha; lafee abbootiisaati nyaate nuun jedhe Kolonel Gammachuun:

ODM-Oromoon Haraamuudha; Lafee Abbootiisaati Nyaataa jira; Borkers and Settlers, 2019

Oromoon Haraamuudha; lafee abbootiisaati nyaate nuun jedhe Kolonel Gammachuun:


Ilmi Raqaa Obbo Nageessaa Oddoo bara darbe ajaja OPDO tiin warra ala kanatti ‘Pass Port Photoshop’ hojjetanii Kolonel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaatti dabarsanii kennanidha. Gantootaaf seenaa isaanii akka kanaan olkeenyeefii turre. Kan biraa biraan nidabalama! Aktiivistiin Raqaafi Haqaa akka jiru siniif himeen ture.


Gamachuu Ayyanaa’s release from Ethiopia’s prison was no doubt a Christmas gift to his supporters and to the Oromo people. His release has also shed light on two important things in Ethiopia.

1. That Judges in Ethiopia have no regard for human rights. When Gammachu appealed to a judge who was handling his case by stating the fact that he has been kept in a dark room for 30 days and needed to have exposure to sunlight, the judge responds to him ” … that is upto the prison administration.” Imagine a judge responding to a defendant this way in any civilized world.

2. That Ethiopia built its notorious prison center by adopting the model employed by South Africa’s apartheid system. Although apartheid and the systems it has relied on to supress black south Africans have long crumbled, it is painful to learn that todate Ethiopia is using the the system to suppress its own citizens.Bedassa Tadesse

Welcome back, General Gamachu Ayana! Call him a General. He earned to be the pople’s General.Asfaw Beyene


Jechamoota ji’oota muraasa dura dubbatamaa turan keessaa

Dr.Etena Habte.
Oromootu Abiy’n oromoo jedhe malee inni(Abiy) ani oromoo dha jedhee Hin beeku.

Prof.Ezqel Gebisa.
WBO ilmaan oromoo ti.Ijoolle kaleessa rasaasa dura dhaabbachaa turte Qeerroo fi qarree dha.
Opdon isaan waliin Lola Yoo bane oromoo irratti Lola banuu dha.
Keessaa bahuu Hin dandeessani.Karaa haraaraa dhumuu qaba.

Prof .Merera Gudina.
Maqaa oromoo tiin kan Maasaraa Minilik gale ykn oromoo balleessa.ykn biyya balleessa.
Kun hundi Amma raawwatee jira.
Qabsoon Qeerroo karaa Kol.Abiy tin butamee warra ilmaan Minilik jala galchee Maasaraa minilik keessaa ajaja kennamun
Hidhaan,ajjechaan,boo’iichi ,gaddi,oromoon tuffatamuun ittuma fufe.

Falli jiru
ABO + KFO + OBO = GHO>>>> Injifannoo .
Itti jabeessaati Paartii warra kushii fi warreen biroo waliin akka biyyaatti Tumsa ijaarachuun akka Ethiopia fi Akka East Africa tti paartii cimaa nuuf ijaraa. Uummanni isiin waliin jira. Ji’uma 5 tu nu hafee jira. Mootummaan gantuun OPDO yn ODP ykn Bilxiginnaa harki dhiigaa kan oromoo n haarsaa kaffaluun dhaabbachuuf Yeroo xiqqootu nu hafe.


Poolisiin Oromiyaa Yeroo dhiyoo keessatti diigamuuf Akka jiru bira gahameera.

“Ji’a 5 dura obboleessa ajajaa waraanaa Sadarkaa olaanaa irra jirutu itti himee ture.inni moo natti himee ture.yeroo xiqqoo booda poolisiin Nannoo hunda irra jiran diigamanii Federaala jala galu itti mariyatamaa akka jiru ifa godhee ture.Amma kunoo hojii irra ooluuf jira.Uummni poolisii addaa oromiyaa fi kora bittineessaa oromiyaa diigamuun Poolisii Federaalaa keessatti ramadamuun guutuu biyyattiitti bittinneessuuf haal-dureen mija’aa jira.Kun Adeemsa warra EZEMA /G-7/ Amma Bilixiginnaa jedhamu suuta suutaan Oromiyaa diiguu raawwatamuu jalqabuudha.
Xiqqoo achi siqee moo biyya Ethhiopia jedhamtu federalism haaraa Nannoolee biraa uumuun Oromiyaa Bakka adda addaatti qooduun Ni balleessuu jechuudha.
Kanaafidha Kaayyoo warra ilmaan minilk PP Bilixiginnaan Diina oromiyaa diiguuf dhufaa jiruudha jennuuf.Poolisii oromiyaa waliif dabarsaa mala maladhaa.

Miidhaksaa Abbishuu


Ethiopia – ESAT Eletawi የኢንጂነር አዜብ ክስ፣ የልዩ ኃይል ማሻሻያና ሌሎችም Fri 27 Dec 2019


Ethiopia: የዶ/ር አብይ የቅርብ ጓደኛ ኮ/ል ገመቹ አያና ያወጡት ያልተጠበቀ ሚስጥር! Gemechu Ayana | Abiy Ahmed