ODM-Bilxiginnaafi Marcumarraa Kufaatii Obbo Taayyee Danda’aa: KOTTAA KOLFAAN GAGGABAA, 2019

ODM-Bilxiginnaafi Marcumarraa Kufaatii Obbo Taayyee Danda’aa: KOTTAA KOLFAAN GAGGABAA, 2019


Maqaan abbaa isaa “ Ahmed Ali” jedhamnaan musiliima isinitti fakkate. Jimmatti dhalannaan Oromoo isinitti fakkaate. Namichi garuu lammanuu miti. Namichi Musiliimas Oromoos miti. Kan Wallaggaa fi Gujiitti Waraana bobbaasee Oromoo qulqulluu fixaa jiru isuma. Kan qe’ee Oromoo abiddaan gubsiisee qabeenya saamsisaa jiru isuma. Kan Oromoo kumootaan lakkaawamu guuree mana hidhatti naqee dararaa jiru isuma. Ammas warra soddaa fi eessumman isaa bobbaasee Naannoo isaa , Naannoo Amaaraa keessatti Masjiida gubsiisaa jiru isuma. Kan barattoota Oromoo achitti ajjeesisaa turee fi achitti ugguree jirus isuma. Oromoon waan biraa dhiisee nama kana #maqsuutu irra jiraata.

Faajjii Dhugaa