Odeessa!Bilxiginnan Maraatteti:

Odeessa! Bilxiginnan Maraattetti 

Bilxiginnaan Godina Booranaa Aanaa Gumii Eeldallootti Uumata Nagaa Waraana Bilisummaa Oromootti bobbaasuun hardha jechuun Sadaasa 10/2013 “Deemaa shanee Barbaadaa” jechuun kanneen Qawwee qaban Rasaasa 100 itti qoodu fi kanneen meesha Hin qabne #Nadheeni_Ijoolle Uleef baanga naqattofa guurradhaa deema jechuuni isii irra geenye Jirra.
 
Garuu nuuti Waraani Bilisummaa Oromoo Baroota dheeraaf barnoota Kaayoof akeeka keenyaa #Bilxiginnaas ta’e Uumataaf yeroo dheera karaale gargaraatiin hubannaa kennaa turuun keenya beekkamaadha.kanneen osoo beekanu Gufuu Qabsoo ta’a turanis Akeekkachiisa kennaafi turuun keenya ni yaadatama.
 
Hardha garuu Uumata Kan bifa Qoqqoodamiinsa Waraanaatiin duula qindeessite #Waraan_Walee_Waaccu_Roqaatiif_Waraan_Diido_Gaawwolee jettee moggaasuun Karaale akka #Diida_Qallaa_Eela_Adheessa fi#Funnaan_Baddanaatti Uumata Bosonatti Bobbaaste jiraachu isii Odeeffannoo Guutuu fi Qophii barbaachisu Guutuu xummurree Eega jiraachu keenya isan beeksisu feena.kanaaf
 
kanneen nu barbaadaa jirtan Ofiif jettan galaa,Nuuf jettan Akkuma baataniin ittii fufaa. kanneen Maatiin keesan nu barbaadaaf deema Jirtu ammo, nama keesan yo dandeettan dhowwadhaa.yo dadhabdan ammoo booda “Shaneetti akkas nugodhee” jettani akka Hin boonne.keesumattuu fayyadamtooti Fb irratti boo’u barattan.lubbuun Abbaa Warqii adoo maatiin teesan Gufuu Qabsoo taate Miidhamte booda hin boonne ammuma kanneen fageenya irra jirtanis itti bilbiluun nama keesan gorfadhaa.gorfachuu baattan jibbaadha.#Obsis_Daanga_qaba.
Maqaa Keesanis Hin kaasnu.Sadarkaa Hogganaa Aanaa Gumii Eeldallooti hanga Gandaatti Kan jirtan ammoo Hojii Harka Keesani Argachuuf Jirtu!
Dhuma Dubbiiti.
#IUOf.

Buttaa Lattuu Liiban

irraa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.