Odeessa: Walga’ii adaamaa mormiin manguddoo fi abbootii gadaa irraa itti ka’ee jira,

Odeessa: Walga’ii adaamaa mormiin manguddoo fi abbootii gadaa irraa itti ka’ee jira,

kan Oromoof qabsoo godhu hunduu dhufuu qabu warra qawwee hidhaatanii jiranis, dhaabbileen mormituun hundi marii kana irratti argamuu qabu yoo kana hin tanee mariin kun mataan isaa mijuu hin guutu ammii ta’a jechuun mormii hamtuun mudatee jira.

Tulluu Hiyyeessaa


Oduu Ammee
Sakatta’insa WBO Zoonii Lixaa yeroo dheeraa gaggeeffamaa ture Amaaraan itti gaafatamummaa isaa fudhachuuf gaafachaa turuun ni yaadatama. Kana irraa ka’uudhaan hooggansi Iizii RIB Lixa biyyaa L. General Ababaaw Taaddasaa jala galfamee jira. Jeneraalli leellisaa nafxanyaa kun yeroo gabaabaa keessatti “boolla Marroon keessa dhokate keessaan isa baasa!” jedhee dhaadataa jira. Armaan dura hooggansa operation naannoo Tigraay booda gara tikaatti naanna’ee osoo hin turiinis yaala irra akka ture ni beekama. Dhaadataniif WBO hin balleessan jennee itti himna.
WBOn haa waaru❗
Qeerroo Intelligence Group


ODUU Gaarii
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu Ganda Qotee Bulaa Guutuu abbayaa Keessatti wbon ergamtootaa ykn milishoota gandichaa hundaa ishee too’annoo isaa jala oolchuun meeshaa irraa hiikee jira.Injifannoon kan ummata bal’aati.
 
ጎበና….ጎበና ስለተባለና ጎሳው ኦሮሞ ስለሆነ ኦሮሞ ነው ማለት አይደለም (he is not oromo)፡፡ የኦሮሞን የገዳ ስርዓት ትቶ ሐይማኖት ተቀብሎ አማርኛ ተናግሮ፡ ለአንድ መንግሥት ስር ተደርጓል፡፡ ለዝያ ለመንግሥት ይገላል፡፡ ስለዝህ ከማንም አማራ የበለጠ አማራ ነው፡፡(ከአለም ሎውሬት #ፀጋዬ ገብረመድህን አንደበት)


Kitaaba Goobanaa Daaccee nama gaari fakkeessuuf barreeffame kana bitanii ibiddan gubuudha. warri Goobanaa leellisaan warra akka Abiyyi, Birtukan Miidhegsaa fi Taayyee Boggaalati.
Minilikin Minilik kan godhee Gobanaadha.


የዐብይ አስተዳደር በጉያው አቅፎ የያዘውን አሸባሪ ዴርጅት በዓለም አቀፍ ደረጃ ማስፈረድ ተስኖት እነዚህ አናብርት በግልፅ ቋንቋ “ TPLF IS A TERRORIST ORGANIZATION “ ብለው አውግዘው ፈርጀውታል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ወያኔ አሸባሪ ድርጅት ነው ተብሎ እንዲፈረጅ ግፊቱን እንዲጨምር እንጠይቃለን።