Odeessa Suuraa Waliin Keessaan nu qaqqabe: Gidaamiitti Oromoonni 21 RIB tiin Ajjeefaman

Odeessa Suuraa Waliin Keessaan nu qaqqabe: Gidaamiitti Oromoonni 21 RIB tiin
Ajjeefaman

“Dugugga Sanyii Lixa Oromiyaa ona Gidaamii keessatti ummata oyiruu qonnaarraa rasaasaan duguugan. Maqaan isaanii kan
armaan gadiiti.
1. Abdiiwaaq Argaa
2. Arfaase Abdiisaa.
3. Bashaatuu Boodanaa
4. Caalaa Daangalaa
5. Bekele Guutee.
6. Gammachiis Naadoo.
7. Hawwinee Jaallataa.
8. Qananii Sardaa
9. Kiilole Daandii.
10. Amanu’eel Kumarraa
11. Kumaa Geetachoo.
12. Likkee Irranaa.
13. Hambaa Gaaddisaa,
14. Galaanee Itichaa.
15. Dagaagaa Fiixaa
16. Gaaromee Furii.
17. Dorgee Bookaa.
18. Carraa Tolesa.
19. Birmadummaa Kebede.
20. Bultumee Disaasaa.
21. Boonsituu Akkattii.”

Via: Oromia News Network – ONN


Qophii Calaqqii hayyootaa.
Dhimma lagannaa gabaatirratti bu’aa fi ergaa inni dabarserratti.
prf. Izqi’eel Gabbisaa
Dr. Tsaggaayee Araarsaa
Dr. Ittaanaa Haabtee wliin taasifame.