Odeessa Haleellaa Bahar Daar

Odeessa Haleellaa Bahar Daar

————
Odeessa Haleellaa Bahar Daar
————
Haleellaa misaayulii fi lola lafoo kaleessa galgala magaalaa Bahar Daar irratti raawwateen miidhaa gurguddaan qaqqabuu isaa ganama har’aa gabaasni Finfinneetti ergamee jira.
Akka gabàasa kanaatti miidhaan gurguddaa 4tu qaqqabe.
#1ffaa, Xiyyaarota waraanaa buufata xiyyaaraa Bahar Daar keessatti halleellaa geessisuuf qophii irra turan hedduutu barbadaa’e.
#2ffaa, raadaariin guddichi Izzii Lixaa guutumatti rukutameera.
#3ffaa, Bakki kun Makood kan jedhamuu fi mana qondaalota waraanaa hedduutu jira. Qondaalotaa fi manneen jireenyaa isaanii irrattis miidhaan lubbuu fi qabeenyaa guddaan qaqqabe jedha gabaasni Naannoo Amaaraa kun.
#4ffaa, kuusaan meeshaa waraaanaa guddichi erga rukutame booda abiddi qabatee sa’aa tokkoo oliif gubataa ture.
Haleellaa kana gareen mootummaa dhugaa tahuu amanee garuu abdiin koloneel Abiy Ahmed deeggartoota isaaniif kennan kan bishaanitti dabale taheera. Torbee darbe Abiy meeshaalee kana guutumatti barbadeessine jedhee dhaadachuun isaa ni yaadatama


 
On AJ English discussing the civil war in Ethiopia and the massacre in May Cader

ወደምትችሉት ዞራቹ ደግሞ