Odeessa: Baratoonni Oromoo Yunveersiitii Debre Maarqoos

Odeessa: Baratoonni Oromoo Yunveersiitii Debre Maarqoos irraa gara Finfinnee tti deebi’aa jiru. Saba isaaniin ala Yunveersiitii kanatti baratuu hin danda’amu jechuun reebicha irra ga’e baqatanii akka ta’ee dubbatu

Raajii Guddataa