Odeessa atattamaa dargaggoota Magaalaa Jiddaa Ayyaanaatiif ga’uu qabu

Odeessa atattamaa dargaggoota Magaalaa Jiddaa Ayyaanaatiif ga’uu qabu

FB cufaa dha qunnamtii argachuun ulfaataa dha. Odeessi bilbilaan argadhee, Humni RIB koomaand postiidhaan magaalaa Jiddaa Ayyaanaa turan gara Yaasoo tti bobba’ee jiru . Heedduun warreen ilmaan Oromoo ta’an meeshaa gurguddaa waliin WBO tti makamanii jiru . Gochaa kanatti kan aaran qajeelchonni izii Lixaa dargaggoota maqaa ispoortii fi mana pool tti miseensota RIB waliin hariiroo qabanitu WBO waliin wal qunnamsiisee kana raawwate waan ta’eef dargaggoota hidhata qaban akkuma DD tti ta’ee goona jechuun humni magaalaa Naqamteerraa gara sana tti sicho’aa jira .
 
Kanaafuu jimilaan dargaggoota ajjeessuuf jedhu eeggadhaa qeerroon magaalaa jirtan . Share godhaa mala argattaniin ga’aa.
Yaalushee koo jabaadhaa!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Lola hardha Godina Booranaa Ona Meelbanaatti ta’een Hoggaanaan Bulchiinsaaf Nageenna Aanaa Miyoo Obboo Gufuu Bagajjaa Rasaasaan hurraayee qaari’e.
Gatiin Dhiigaa Dhiiguma!!

Daawwaa Gannaalee

The forthcoming election in Ethiopia addresses neither the government’s concern over its legitimacy nor the country’s multifaceted and systemic crisis. It is not in the national interest and it must be postponed, until an agreement is reached on the future of the country through an all-inclusive national dialogue