Odeessa Amma Nugahe!

Odeessa Amma Nugahe!

Walgahiin Guyyoota Lamaaf Waajjira Muummee ABO Gulalleetti Erga Taasifamee Booda, Ammaan Kana Itti Bahani Walgahichaa Mana Jireenyaa Qaamota Walgahii gaggeefatee Maganaanyaatti Medialeef Ibsi Kennamaara.

Akka odeessi amma nu dhaqqabe kun ifa godhutti yeroo ammaa kana Obbo Toleeraa Adabaa Miidiyaalee OBN, EBS, fi Faanaa irratti ibsa kennaa jiru. Miidiyaaleen biroos akka dhaqaa jirantuu himamaara.

Iddoon ibsi miidiyaaleef itti laatamaa jiru kun mana jireenyaa,

1. Obbo Ibsaa Nagawoo
2. Obbo Toleeraa Adabaa
3. Obbo Jabeessaa Gabbisaa
4. Obbo Atoomsaa Kumsaa
5. Obbo Qajeelaa Mardaasaati.

Akka maddi odeessa kanaa dabaluun nuuf ibsetti, walgaiin guyyoota lamaaf Waajjiratti gaggeefamaa ture, sababa sodaa nageenyaa jedhuuf Ibsi yeroo ammaatti akka mana jireenyaa isaaniitti gaggeeffamaa jira.

Qalbeessaa Dhangi’aa


Glad to attend and give a speech to a peaceful rally at the Alberta Legislature attended by hundreds of people with the Oromo community — many of whom live in my riding of Edmonton Griesbach. #ethiopia #oromo #cdnpoli #canpoli #cpc @ Alberta Legislature Building