Odeeffannoo Miliqee Ba’e ! Bosona Oromiyaa Eenyutu Gubaa Jira?

Odeeffannoo Miliqee Ba’e ! Bosona Oromiyaa Eenyutu Gubaa Jira?

Oromiyaa bakkoota gara garaatti bosonni ajeja paartii PP, Biiroo Bulchiinsa fi Nageenyaa fi Komoshinii Poolisii Oromiyaatin gubachaa akka jiru odeeffannoo qabatamaan argamee jira.
Akka odeeffannoo FSMn argate kanaatti Biiroon Eegumsa Bosonaa fi Bineensota Oromiyaa Roobii darbe abidda kana dhaamsuuf gargaarsa keemikaalaa, meeshaalee fi humna namaa xalayaan Waajjira President gaafatee ture.
Xalayaan Biirichi kallattiin Waajjira President Oromiyaatif barreesse kun garuu deebii hin arganne. Inumaa Waajjirri PP Fiqaaduu Tasammaa hoogganu humna namaa fi meeshaa abidda dhaamsu hin qabnu jedhe. Karaa biraatin ammoo milishaa fi uummanni naannoo bosonni itti gubataa jiruu abidda kana akka hin dhaamsineef “waraana Shaneetu” keessa jira waan taheef uummanni akka hin seenne jedhanii ajeja dabarsuutu dhagaa’ame .
Kanarraas wanti hubatamu Waajjira Shimallis Abdiisaatii eegalee, Fiqaaduu Tasammaa, Araarsaa Mardasaafi Jibriil Mohammed dhimma kana olaantummaan hoogganaa akka jiranii dha.
Yeroo darbe Fiqaaduu Tasammaa qurxummii balleessuuf galaana gogsuu qabna jedhee dhaadachuun isaa kan beekamuu dha.