Odeeffannoo: Lola Sudaan

Odeeffannoo: Lola Sudaan
 
Lolli Sudaan fi Itoophiyaa Dilbata darbe akka haaraatti jalqabee kaleessaas miisaayilootaa walitti furguggisuu itti fufee jira.
 
Dhimma kanarratti hogganaan tikaa biyya Sudaan kaleessa yaada armaan gadii kana kennanii ture.
“Ammaan booda lafa keenyarratti jaarsummaan teenyu hin jiraatu! Nuti lafa keenya qabannee jirra. Itoophiyaa irraa kan barbaannu gama seeraatiin akka nuuf mallatteessitu qofaa dha. Yeroon wal goyyoomsan darbee jira.”
 
“No negotiation with Ethiopia anymore on our land! The only thing Ethiopia should do now is agree to it and sign! We took our own land. Enough to play games with this land. That’s it”
Sudanese Intelligence official.FSM irraa


Oduu: Abiy Akkuma Dhokatee Jira, Zinnaash Boorana Jirti


New Oromo Music 2021 Gaalana Garromsaa fi Sooressaa Gadaa Baalamii New 2021 Songs


”ሚስቴ ጫካ ውስጥ መንታ ወለደች፣ከዚያም ሞተች፣ሕፃኖቹን በቅርጫት ይዤ ስሸሽ ወታደሮቹ…” ከጦርነቱ አሳዛኝ ታሪኮች አንዱ| ETHIO FORUM