Odeeffannoo Finfinnee irraa amma nu dhaqqabe..!!

Odeeffannoo Finfinnee irraa amma nu dhaqqabe..!!

Abiyyi Meeshaa Waraana gurguddaa Taankii gara gara biyyoota alaa irra bitate Jabuutiin Biyya Galchuuf deema! Jeetii waraana lamas bitateera. Kana hunda suudaaniif qophii godhaa jira. Paaleetii fi ooftuun Taankii baay’ee lola Tigraay irratti waan ajjeefamaniif Ijoollee Oromoo dabalatee kana saboota biroo Lakkoofsan 67 ol ta’an leenjiif gara Israel Torbee dhufu keessa erguuf deeman. Hanga amma suudaan wanti dura dhaabbachuun dadhabameef Meeshaa Waraana gurguddaafi paaleetiin, ooftuun taankii lola Tigraay irratti daaraa ta’an waan ta’eef suudaan hanga barbaadde lafa too’achaa jirti jadha Odeessi keessoon Finfinnee irraa amma dhufe….!!
 
Where there is no vision, the people perish. —Proverbs 29:18