#Odeeffannoo : Email’n Ministeera Muumicha Abiyyi Ahimad hatamee icciitiin hedduu argamee jira.

#Odeeffannoo  Email’n Ministeera Muumicha Abiyyi Ahimad hatamee icciitiin hedduu argamee jira.

Iccitiiwwan kana keessaa tokko maallaqa guddaa karaa waajjira Muumicha Ministeeraa namoota bituuf kaffalamaa jiru kan saaxiluu dha.
Akka ragaa argame kanaatti karaa hoogganaa ESAT fi miseensa EZEMA, Andaargaachoo Tsiggee qarshiin miliyoona 30 (soddoma) gara herreega baankii ESATf galu tahee jira.
Ragaan argame kun yeroo dheeraaf, “EZEMA fi mootummaan Biltsiginnaa” tokko jechuun shakki ture kan jabeessu tahee argameera.