Odeeffannoo Caasaa Komaandi Postii Irraa nu qaqqabe !! Haala RIB keessa jirtu..!

Odeeffannoo Caasaa #Komaandi #Postii Irraa nu qaqqabe !!
Haala RIB keessa jirtu..!

Godina #Jimmaa!

Godina kanatti aanaalee jiran keessaa Sadi Komaandi postiin bulaa jiru. Aanaalee #Limmuu kossaa fi Guumaay keessatti haalli jiru ulfaataa dha. Uummanni keenya makalaakayaan miidhamaa jira. Makalaakayaan ofii isheetii sodaattee uummata shoorarkeessaa jirti. Sochiiwwan hunda daangesittee jirti. Guyyaa har’aa Motor saaykiliin kamiyyuu akka hin sochoone dhoorkitee jirti.

Sababni kanaaf RIB dhiyeesittu immoo”haala yaaddeessaatu nutti adeemaa jira waan ta’eef WBOn motoratti fayyadamee tarkaanfii nurratti fudhata” sodaa jedhurraa kallattii kaa’atan ta’uusaati. Kunis akka isaan hin baafne Sodaa fi yaaddoon RIB qabdu cimaa dha.
Kanaaf ummaanni keenya sochii isaanii irratti hordoffii gochuun caasaa fi tooftaalee ishee diigee Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin dhaabbachuu qaba!
#WBO koo yaaddessaa Diinaa..!

via: Abon Agartuu Ummata Oromooti


Dhiha Oromiyaa ( wallagaa dhihaa)

Waraanni Shiftoota kol.Abiyi Ahimed

Waraanni shifta kol.Abiyi Ahimed magaalaa keessa deemuun nageenya uummaata goola,qabeenya Uummaata saamaa,abidaan qubaa,loon,re’ee fi hoola qote bula qaalchuun seeran ala nyaachaa jiru.

Namoota karaa irra seeran ala qabuun kiissa keesa qarshii saamutti jiru.
Mana caabsuun malaqaa saamutti jiru. Waraanni shifta kun kan kana raawwachaa jiran ajajjaa kol. Abiyi Ahimed dhan

Komandii post warri jedhaaman illee waraan shiftoota kol.Abiyi Ahimed waliin ta’uun yeroo qabeenya uummaata saama fi malqaa namoota dhuunfa fuudhaachuun itti fayyadama jiru.

Debisaa Wayyessa