Odeefano ijoo fi Nafxanyaan eenyu/ maali?

FURGUGGEE Damblii Siyaasaa Itoophiyaa raasaa jiru

Odeefano ijoo fi Nafxanyaan eenyu/ maali? Faayidaalee Fardiin Uummatni Oromoo fi Ilmaan Nafxanyootaa