Odeefano ijoo fi Abbaa fi haati, akkasumas, maatii fi firoottan Ajajaa WBO Z/Lixaa – Jaal Marroo,

Odeefano ijoo fi Abbaa fi haati, akkasumas, maatii fi firoottan Ajajaa WBO Z/Lixaa – Jaal Marroo,

OMN: Abbaa Irrummaa Abiyyii fi Sochii filannoo – Turtii Dr. Gizaachoo waliin (Mud 28, 2020)

MANA MAATII JAAL MARROOTTI MAALTU TA’E?