ODDUU AMEE Jawar Mahmmad Halaa Hama Kessaa Jirachuu Motumman Aban Iree Halkan Kessaa Shiraa Hojachuf

ODDUU AMEE Jawar Mahmmad Halaa Hama Kessaa Jirachuu Motumman Aban Iree Halkan Kessaa Shiraa Hojachuf

”Jawaar Mohaammad dhukkubbii ilkaanii qabuuf hakiima dhuunfaa isaatiin gargaaramee gara Hospitaala Ilkaaniitti akka geeffamuu qabu erga mana murtiitiin ajajamee ji’a lama darbee jira. Garuu Manni Hidhaa Qaallittii yaala hin geessine. Har’a Obbo Baqqalaa Garbaa’faas Jawaar nyaachaa waan hin jirreef nutis hin nyaannu jechuudhaan lagannaa nyaataa eegalanii jiru. Nyaata geessineef waan didaniif fudhannee deebinee jirra. Haga Jawaar hoospitaal geeffamee yaalamutti nyaata hin fudhannu jedhaniiru.”
Maatiiwwan Hidhamtoota Siyaasaa Jawaar Mohaammad’faa
_____
Oromo Political Prisoners Defence Team