Site icon Kichuu

OBS Qophii Harka Fuunee – Hamzaa Booranaa walinn

OBS

OBS Qophii Harka Fuunee – Hamzaa Booranaa walinn

Lij iyyaasuu: Girawa gaara muullataa bakk lij iyyaasuun itti hidhame mee nuwajjiin daawwadhaa

Exit mobile version