OBS Qophii Harka Fuunee – Hamzaa Booranaa walinn

OBS Qophii Harka Fuunee – Hamzaa Booranaa walinn

Lij iyyaasuu: Girawa gaara muullataa bakk lij iyyaasuun itti hidhame mee nuwajjiin daawwadhaa