OBS – Daa’immaan Oromoo hin danda’amne barana.Walaloo Afaan Oromoo ilaalichisee Sinaaf dhiyeessite

OBS – Daa’immaan Oromoo hin danda’amne barana.Walaloo Afaan Oromoo ilaalichisee Sinaaf dhiyeessiteOBS – Walaloo Seeneeti fi Obboleettiin ishee ayyaana bara haaraa 2012 ilaalichisee dhiyessan!