OBS – Argaa Dhageettii Waxabajjii 9/2020 Dhaabbilee Obbo Dinquu Dayyaasaa irratti maaliif duulame?

OBS – Argaa Dhageettii Waxabajjii 9/2020 Dhaabbilee Obbo Dinquu Dayyaasaa irratti maaliif duulame?

Hibboo???
Hattuu hattuu hatte……….
Saree saree nyaatte……..

Jaalataa Lammii

OMN: Faalamaan Duuba, Marii Dhimma GMO irratti eegalle kutaa 2ffaa (Waxabajjii 9, 2020)