OBN: ‘Utubaa Tokkummaa’ dokumantarii waa’ee Oromoo fi Xoophiyaa

OBN: ‘Utubaa Tokkummaa’ dokumantarii waa’ee Oromoo fi Xoophiyaa

OBN: ‘UTUBAA TOKKUMMAA’ Sagantaa bareedaadhaa, Oromoon utubaa xoophiyaa tahuu kan ibsuu dha. Oromoo miidhaa, dhiibaa, cunqursaa xoophiyaan nagayaan jiraachuu hin dandeessu… kanuma

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*