OBN: Pirezedaantii itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, mootummaan qonna ammayyeessuf kutannoon hojjataa jira jedhan

OBN Onk.01, 2012- Pirezedaantii itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, mootummaan qonna ammayyeessuf kutannoon hojjataa jira jedhan

Qonna Ammayyeessuun: Misooma ummata Oromoof karaa sirriidha!

Pirezifaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdissa, motummaan Naannoo Oromiyaa Qonna ammayyeessuuf kutannoon akka hojjachaa jiru dubbatan.

Makanazishiin, jallisii, horisiisa loonii, agroo-pirosesiingif hojii gamataa jabeessuu irratti fuullefachuun mootummaa naannoo Oromiyaan hojii ball’dhaatu hojetamaa jira. Ummatni keenya hundi, keessa’uu abbootin qabeenya sektaroota kana irratti hojechuun jiru saba keenya jijjiiruu keessati shoora guddaa akka taphatan ni abdatama!

OBN Onk.01, 2012- Pirezedaantii itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, mootummaan qonna ammayyeessuf kutannoon hojjataa jira jedhan


Getaachoo assaffaaf fakkaatonnii isaanii nageenyii isaanii eegamee nagaan jiraachaa jiru.
Ajandaan kuni yoo ka’e OPDOn ni mufatti mii

በኢትዮጵያ መንግስት በብዙ ከባድ ወንጀሎች ተከሰው እስከ አሁን ድረስ ፍ/ቤት ያልቀረቡት አቶ #ጌታቸው #አሰፋ ፎታቸው ይህን ይመስላል ።