OBN – Murtoo Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanoo dabarse kan fudhatan ta’uu Hogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr Tolaa Bariisoo himaniiru.

OBN Hag 29, 2011 – Murtoo Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanoo dabarse kan fudhatan ta’uu Hogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr Tolaa Bariisoo himaniiru.

OBN Afaan Oromoo

LTV WORLD: LTV SHOW : የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ እኔ ሳልወለድ የተወለደ ነው – ጃዋር መሐመድ