OBN Intarnaashinaal Miseensa Mana Maree EDTF waliin turtii taasisneera daawwaadha.

OBN Hagayya 21, 2011 – OBN Intarnaashinaal Miseensa Mana Maree EDTF waliin turtii taasisneera daawwaadha.