OBN: Humni duubaan jiru kun haga yoomiitti sorgoo fi sorkoon himama?

OBN: Humni duubaan jiru kun haga yoomiitti sorgoo fi sorkoon himama?


“Guyyaa har’aa halkan keessa sa’aa 1:30 irraa eegalee hanga sa’aa 3tti G/Bahaa Aanaa Baddannoo keessatti mormii cimaan gaggeefamaa ture
Mormiin kuniis dhaadannoolee adda addaa kan of keessaa qabuudha.
Dhaadannoolee dhageessifamaa ture keessaa muraasni
1-weerarri daangaa kan cinaaksanii fi walloorratti adeemsifamaa jiru nurraa haa dhaabbatu
2- Ajeechaa qeerroo Oromoo kuma torbaa (7000) ol galaafate haa nuuf gaafataman
3- Nadhii Gammadaa eeessa jira?
4-Warri ummata keenya fixaa,ficcisiisee fi buqqaase haa nuuf gaafataman
5- bulchitoonni aanaa keenyaa warra iddoo biraatti ummata keenya fixaa ture waan tahaniif nurraa haa deeman
6-haarayoomsi guutuu harargeetti nuuf haa godhamu kan jedhuudha ture.
Sababa mormii kanaatiin poolisoonni Oromiyaatii fi kora-bittinneessaan dhokaasa nurratti banuudhaan akkasuma daldaltoota jimaatii fi hawaasa magaalaa keessa jiru irratti reebinsa hamaa gochuun gargar nu facaasaniiru.

Ergas booda hojjataa misoomaa tokko kan maqaan isaa Huzeeyfaa Sheek Muktaar kan jedhamu qeerroo siitu nutti hiriira baase jechuun mana isaatii fuudhanii hidhanii jiran.”

Jawar Mohammed

OMN: ODUU (Caamsaa 27, 2018)