OBN: Warraa FNA fi EBC korrojuu eegalee? Tolchite osoo jennee faarsinuu

 OBN: Warraa FNA fi EBC korrojuu eegalee? Tolchite osoo jennee faarsinuu !

Suuraan modeelii paarkii indutrii Naqamtee jedhamee kaayame kan biyya biraatirraa kaafame akka ta’e ragaan gara keessaan dhufe kun ni saaxila. Dhiisaa waan akkanaa. Dhugaa dubbachuu eegallaan hammana ummat hawwattan. Kijibatti deebinaa saffisaan audience dhabuuf teessu.

Via: Jawar Mohammed


Qotee bulaan harargee hiyyomaa jiraa hatotaa fi daldaltonii federal police karara kayyachuun jimmaa shinilee gefachaa jirraan dubbiin tunii taa waraa biyyaa hogaanaa jedhuu birraa kutee jirtii kanaafuu dhimmaa kaan qerroon police federal magalotaa kessaa tessee jimmaa akkaa darbuu godhaa jirtii kanaafuu waraa jimmaa bittuuf baddiiyaa kessaa makkinaa bobahan irratii akkaa tarkanfii fudhachuu dandesisuu irratii yaddaa furmataa durran kellaa dhabatuu federal police kassaa jiraa kessatuu magaalaa Awwaday kessatii jimman egaan jedhanii ta’uun hedduu rakkoo guddaa dhaa jimman parsnt 90% annaa birraa kessaa dhufaa fakkenyaf Garaa mullataa Hoboraa Anaa haramayaa biftuu karoo dhangagoo Anaa qarsaa Anaa mettaa Mayyaa guddoo Aumaraa Anaa kobolchaa Anaa mettaa kaneen hundii Awwaday ossoo hin genyee karaa Dirre Dawaa demmaa jiraa kessatuu bulchiinsii godiinaa harargee bahaa fi wajirii police wanaa godhaa jirran nafii hin galuu hedduu rakkoo hammaa kessaa galee jirraa dargagoon fi qotee bulaan harargee dhimmii jimmaa kellaa dhabuu ossoo hin tanee daldaltotaa Isuzu fi Di4D fudhatanii gizee magalaa gahee federal police tajaabamee dabarfamaa ummanii kenyaa kan magalaa Awwaday jimmaa fidatuu bittuun hin jirtuu sababaa tahef jimmaa issaa gatii ittii basee ossoo hin kafalamnef rakkoo hammataa kessaa jirrachaa jiraan mee qerroon tarkanfii umataa kenyaa qottee bullaa kenyaa irraatii toftaa dinnii kenyaa shiraa nutii banee kaanaa guyyaa lammaa kessatii akkaa siresaan Qeroo harargee hundaaf post akkaa nuf gotu
barii baraa qotee bulaan kenyaa waan ammataa dhufuu arkatuuf arraa liqii fudhee ilmman issaa jirachisuu ossoo hin tanee
ilman samtotaa fi hatotaa jimmaa fi bunaa fi shukaraa liqii hin jirree kessaa galchuu qabanuu akkaa tahuu gochuun dirqamaa ummataa oromoo hundaa tii Oromo belaaf dhebuun jirchaa dinnii kenyaa quffee bullun ganamaa boruu tiraa dhabachuu qabdii
barii bara bilisumaa nuf ha tahuu
Down Down Wayne

Via: Saphaloo Kadiir